Förord

Den här boken tillägnas alla mina kursare och deras hundar i Norge och Sverige som har deltagit på kurser och läger i många år, samt mina egna hundar, både de nuvarande och de som söktränar vid regnbågen i Nangijala. Tack vare kurserna och mina egna hundar har jag lärt mig vad som fungerar och inte fungerar i sökutbildningen.


Innehållet bygger på 25 års samlade erfarenheter av sökutbildning – problemlösning och inlärning – som sedan har omvandlats till en fungerande utbildning för person- söket.


Men all utbildning kan vidareutvecklas och det går alltid att lära sig nya sätt att arbeta med sin hund. Det är det som gör träningen så spännande och rolig: att försöka förstå varför hunden gör si eller så och sedan arbeta och lägga upp träningen efter det.


Under många år var mitt stora intresse räddningshundar och dess utbildning. Jag besökte bland annat internationella räddningshundsymposier i USA och Österrike. Besöken i USA gav inspiration till kurser och träningar här hemma, bland annat vattensök, liksök samt eftersök av personer.

 

Många kursare har bett mig skriva om sök- och räddningshundsträning och tack vare dem har boken kommit till.

Sommarens sökläger firar i år 20 års jubileum. Att jubileet sammanfaller med utgivningen av boken är extra roligt.

I slutet av boken kan du läsa om mina tidigare hundar.