FAS 2

HUNDENS FRAMDRIFT I SöKSLAGET

I Fas 2 ska hunden lära in ett nytt transportmoment: att vinkla – driva framåt – 20 meter i sökslaget.

 Framdriften i sökslaget gör att hunden söker av en större yta. 


Inlärning av framdrift till Station 2 


Hunden driver framåt i sökslaget.

Kapitlet beskriver inlärningen av framdriften i sökslaget med text och skisser. Dessutom tankar kring timing på inkallning i sökslaget.


Hund på väg in till föraren.