Köpa boken Sök och Räddningshunden

Skriv följande uppgifter om du vill beställa en bok/böcker.
(Du kan kopiera texten nedan till meddelanderutan)
 
 
 
NAMN:
ADRESS:
 
POSTNUMMER och ORT:
 
TELEFON NUMMER:
 
KLUBBTILLHÖRIGHET:
 
ANTAL:
 
HUR BOKEN/BÖCKERNA  BETALAS:
 
INSÄTTNING PG 115 99 81- 8  
 
När registrering av betalning skett, sänds boken med vändande post till mottagaren.