Bokpriser

Innehar FA - skattsedel
Alla priser inklusive moms i Sverige, samt inom EU
SÖK och RÄDDNINGSHUNDEN - Sverige - INKLUSIVE MOMS 275 skr
SÖK och RÄDDNINGSHUNDEN - andra länder: TULL och MOMSFRITT 260 skr
PORTO:
1 st bok inom Sverige 45 skr
1 st bok till Norge 85 skr
1 st bok till Tyskland 85 skr
Fler antal böcker enligt överrenskommelse
BETALNING:
Insättning på PG 115 99 81-8
Från utlandet:
IBAN: SE0795000099604211599818
BIC: NDEASESS