STARTFAS

GRUNDLÄGGANDE OM SÖKARBETE

Nu börjar utbildningen i den roliga grenen personsök – välkommen till sökets underbara värld. 

I söket arbetar hunden fritt (utan koppel) och med hög näsa. Den har lärt sig att fokusera mot människovittring (doft från en människa).

Hunden som skickas ut i skogen cirka 60 meter för att hitta en person (figurant) har på sig ett sökskynke för att omgivningen ska se att det är en arbetande hund. När hunden hittar personen markerar den med sin sökrulle, en så kallad fast rulle (se bilden ovan) som sitter i halsbandet. När hunden är framme hos figuranten böjer den sig ner mot sin bringa, tar sökrullen i munnen och återvänder till sin förare med sökrullen för att visa att den har hittat figuranten. Föraren tar ut sökrullen, kopplar hunden med ett sökkoppel och går eller springer sedan ut i skogen med hunden så den får visa var den upphittade personen befinner sig. Momentet när hunden visar var personen finns kallas påvis. Därefter går förare och hund med figuranten tillbaka till stigen, den så kallade transporten.

Ett alternativ till att markera med sökrulle är att hunden har lärt sig att markera med skallgivning när den hittat figuranten.
Då skäller den tills föraren tagit sig ut i skogen till hund och figurant.

Ibland finns det ingen figurant i det område hunden söker av, i sökslaget. När det inte finns någon figurant ute i sökslaget kallas det för ett tomslag. Om hunden har varit ute och sökt utan att hitta någon, springer den tillbaka till sin förare för att skickas på ett nytt sökslag, på motsatt sida om stigen.

Kapitlet STARTFAS innehåller en beskrivning hur ANALYSERA hunden, vem den är och kunna ge den rätt belöning. Dessutom de olika hjälpmedel som finns till hunden, föraren och gruppen för en bra start på sökarbetet.

Kapitlet STARTFAS innehåller 20 sidor bilder och text, som beskriver detta.