LÖSNINGAR

PÅ OÖNSKADE BETEENDEN

När ett oönskat beteende uppstår hos hunden har föraren oftast gått för fort fram i utbildningen. Alternativt så har något hänt, exempelvis i samarbetet mellan hund och förare/figurant.

Föraren måste då fråga sig varför och när det oönskade beteendet uppstod. Om föraren inte tar reda på det så upprepas felet eftersom hunden gör och följer det den har blivit lärd och informerad om. 

Kapitlet LÖSNINGAR beskriver uppkomna problemsituationer i sökarbetet och som ger förslag på lösningar. Kapitlet innehåller 14 sidor.