RÄDDNINGSHUND

Internationellt är räddningshund ett samlingsnamn för de nedanstående disciplinerna vars syfte är att rädda människor som råkat ut för olyckor och katastrofer. När liv står på spel kan olycksdrabbade människor förhoppningsvis räddas av duktiga hundar och förare.

Om hunden har en grundutbildning, exempelvis enligt den här boken, kan den fortsätta sin utbildning i alla disciplinerna nedan. Det som återstår i respektive disciplin är miljöträningen och att kombinera den med det hunden redan har lärt sig under sin utbildning.

De flesta länder har en egen räddningsorganisation som svarar direkt mot myndigheterna och är skild från den övriga hundverksamheten. Hundarna och förarna kallas
ut i skarpt läge av den ansvariga myndigheten (det är lite olika från land till land var ansvaret ligger). Det är ofta den ansvarige koordinatorn i respektive räddningsorganisa- tion som kallar in ekipagen, men ibland har olika myndigheter (exempelvis Polisen) en egen lista och kallar själva in ekipagen.

En del organisationer runt om i världen får ett ekonomiskt bidrag, medan andra drivs helt på frivillig basis.

Följande text innehåller en kortfattad beskrivning av de olika disciplinerna och en utbildningsplan för ruinsök- /katastrofhunden. 

Välkommen att läsa vidare i Sök och Räddningshunden, utbildningen beskrivs med bilder, skisser och texter för en ruin-/katastrofhund.

En Räddningshund inom ruin/katstrofsöket

En Räddningshund inom ruin/katstrofsöket