FAS 3 INLÄRNING AV TOMSLAG

I Fas 3 utbildas hunden i tomslag och många förare tycker att det är det allra roligaste i utbildningen. Det blir mer flyt i sökarbetet eftersom föraren går på stigen och planerar utslagen, medan hunden söker av ute i sökslagen där det ibland inte finns någon figurant. Det är ett fint samarbete mellan hund och förare.

Det är lätt att hoppa över den här delen i utbildningen om man har en mycket ”gåvillig” hund, det vill säga som mer än gärna vill ge sig iväg ut i sökslagen redan från början, men även den typen av hund behöver utbildas.

Tomslagen flätas in i sökpasset för att hunden ska vara nyfiken på nästa slag, om det föregående slaget inte innehöll någon figurant. Har hunden inte hittat någon figurant på det första tomslaget så får den en förväntan på att hitta en figurant på nästa slag. Hittar den ingen figurant på det slaget heller så hålls förväntan uppe till ytterligare ett slag och så vidare.

En hund som har lärt sig att bygga upp en förväntan inför nästa tomslag kommer in till föraren vid en inkallning för att skickas ut på nästa slag. På det sättet behåller hunden motivationen i sökslagen och viljan att söka sig till stigen och föraren – det blir ett bra samarbete mellan hund och förare. Många hundar kommer in av sig själva när de har sökt klart i slaget och har konstaterat att det inte finns någon figurant där, för att kunna skickas på nästa utslag. Det blir ett fint flyt i arbetet och återigen kommer ”du och jag”-tänkandet in. 

I Fas 3 kapitlet beskrivs inlärningen av tomslag och skallmarkering för tävling, också tävlingsmässig figurant. Eftersom den fasta rullen ännu inte lärts in på rullhunden, markerar den med lösrulle på tävlingsfiguranten.

Kapitlet innehåller 15 sidor med text, skisser och bilder som beskriver inlärningen.