FAS 2

HUNDENS FRAMDRIFT I SöKSLAGET

I Fas 2 ska hunden lära in ett nytt transportmoment: att vinkla – driva framåt – 20 meter i sökslaget.

 Framdriften i sökslaget gör att hunden söker av en större yta. 

Inlärning av framdrift till Station 2 

Hunden driver framåt i sökslaget.

Hunden driver framåt i sökslaget.

Kapitlet beskriver inlärningen av framdriften i sökslaget med text och skisser. Dessutom tankar kring timing på inkallning i sökslaget.

Hund på väg in till föraren.

Hund på väg in till föraren.